Kategoriarkiv: Diverse

Alt mellem himmel og jord.

Fieldday 2020 vel overstået

Årets fieldday er nu overstået, og vi kan kigge tilbage på et par travle og spændende dage.

Vi startede lørdag kl. 11.00 med opsætning af antenner, og vi formåede og få følgende antenner i luften: 10-15-20 m GP, 20m drejbar dipol, 40m vertikal og 40m dipol, 80m vertikal og 80 dipol. Alle dipol antennerne i ca. 12-14 meters højde! Grundet vejret og andet, kom vi først i luften på 40m en times tid ind i testen. Vi kørte kun med en generator som fungerede perfekt i hele tidsrummet. Deltagere i opsætning var: OZ0M jesper, OZ4KS Knud, OZ5FM Flemming, OZ9OK Ole, OZ3YT Thomas og OZ1IIL Jan.

Operationen foregik fra 2 campingvogne (klubbens) og OZ3YTs, fortæring som sædvanlig i det lille redskabs skur på stranden. Under hele seancen var der adgang til rugbrød, pålæg og drikkevarer, aftensmaden bestod af Pizza, og til morgenmad blev der hentet morgenbrød hos bageren i Sejerslev.

OZ0M kørte 40m Phone og digital fra Thomas´s vogn og OZ5FM, OZ9OK og OZ1IIL kørte 10-15-20m, samt 80m i klubbens campingvogn. Modsat tidligere år var der fin aktivitet på 10 og 15m, dog kun på FT8.

Opgørelse og samkøring af log vil foregår på klubaften d. 14.09.20. Det samlede point-tal forventes at blive i omegnen af 540.000 point. Nok lidt i underkanten af det forventede.

Ved nedtagning af antenner var vi kun 4 personer og efter 2,5 timer effektiv arbejde kunne vi igen forlade pladsen. (Godt trætte!)

Fieldday referat! Husk! Klubmøde i aften 31/8 kl. 19.30

Fieldday 2020 5-6 September mødetid kl. 11.00 (contest start kl. 15.00)

Holdes på det sædvanlige sted på Nord-Mors!

Operatører: Jesper,oz0m 40m, Flemmimg, oz5fm, Ole oz9ok (FT8), oz1iil. Der ud over er der spurgt 3-4 andre, som endnu ikke har givet endelig tilsagn! Medhjælper antenner m.m. .: Thomas oz3yt og Knud oz4ks

Campingvogne: 2 stk. Klubbens egen og Thomas´s. Skal være klar på pladsen lørdag senest kl. 11.00.

Generatorer: Leveres med klubbens campingvogn!

Antenner: Leveres primært at Jesper,oz0m og Thomas oz3yt, planen er trådantenner til 40 og 80 meter, samt lodret 80 meter. Der udover trådantenne til 20 meter, samt lodret 10 og 15 meter. Alle hjælper med opsætning fra kl. 11.00! (Er der nogen som vil starte før, er det også muligt)

Stationer/PC: Klubbens IC7100, oz1iil´s IC7300, Jesper og Flemming medbringer deres egen.

Fortæring: Aftensmad lørdag kl. 18.00, mad leveret udefra! , Morgenmad/Brunch søndag morgen ca. kl. 09.00 Brød, pålæg , kaffe og juice. Ansvar for fortæring oz1iil.

Hvis der er nogen som ikke er nævnt, som vil hjælpe til, enten som operatører eller medhjælp, hører jeg meget gerne fra jer!

ref/Jan OZ1IIL

Klubmøde og Fielddaymøde d. 17/8-20 kl. 19.00

Der afholdes klub og fieldday møde på næste mandag d. 17/8-20 kl. 19.00 i klubbens lokaler på Strandvejen i Nykøbing M.

Vi håber at så mange som muligt møder op! Indbydelsen gælder såvel medlemmer, som ikke medlemmer! Der bydes på kaffe og kage.

HF-Fielddag løber af stablen i weekenden d. 5-6 september, og der vil være mulighed for at deltage som både operatør og medhjælper. Der skal sættes antenner op lørdag inden fielddayen går i gang kl. 15.00, og pilles ned igen søndag efter afslutningen kl. 15.00. Stedet vil være ved Feggesund som vanlig, og klubben vil være vært ved både aftensmad lørdag og morgenmad søndag!

EDR Mors-Nordthy

Klubaften i OZ7MOR i aften d. 8 juni 19.30

I lighed med flere andre EDR lokalafdelinger åbner vi nu igen op for klubaften! Der vil forefindes håndsprit i lokalet.

Vi kan bla. snakke lidt om det kommende fieldday, hvor vi jo må undvære Jakob pga. konfirmation. Kan vi forvente at der vil være nok folk nok til alle opgaverne? Det vil være fint at få dette få belyst! Der vil dog stadig blive indkaldt til et fieldday møde først i august!

Håber på at godt fremmøde! Trods det korte varsel 😉