Husk Generalforsamling nu på Mandag 14/6 ! EDR Mors-Nordthy

Lokalafdelingen er vært for 2 stk. smørrebrød fra Kl. 19.00.

Følgende har indtil videre meldt deres ankomst:

OZ0M, OZ7AEI, OZ2LIN, OZ0XYW, OU0GP, OZ5FM, OZ1IIL, OZ4KS, OZ9OK, OZ3YT, OZ1BTH, 5P7C, OZ4EI og OZ1CX

Er der andre nuværende eller kommende medlemmer som som ønsker at deltage, kan i svare tilbage på bloggen, eller gi mig en besked eller et kald på tlf. 5361 1429

Skyldig kontingent kan som altid betales før generalforsamlingen.

Selve Generalforsamlingen starter kl. 19.30

Under generalforsamlingen serveres kaffe og småkage!

ØL og vand medbringes af OZ3YT i anledning af hans fødselsdag 🙂

Vel mødt på mandag 73 de OZ1IIL

Generalforsamling i OZ7MOR d. 14 Juni 2021

Alle medlemmer indkaldes til ordinær generalforsamling. (Udskudt fra februar måned)

Mandag den 14. juni 2021 fra kl. 19:30.

Dagsorden efter ulige årstal :

1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4 Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen)
5 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, (på valg OZ1BTH, OZ4KS og OZ1IIL) og 1 suppleant (OZ5FM)
6 Valg af  1 revisorsuppleant (OZ1CX)
7 Eventuelt

Bestyrelsen

————————————————————————————————

Kontingent for 2021 kan betales ved at bruge afdelingens konto.nr. i Sparekassen Thy : 9083 0004594908
Kontingent kan også betales til Kasserer OZ1BTH på generalforsamlingen.
Kontingent for aktive 200 Kr. og kontingent for passive 100 Kr.
Ved indbetaling via overførsel skal kaldesignal angives.

Grundet det sidste års restriktioner og aflyste aktiviteter, er det bestyrelsens hensigt at foreslog til generalforsamlingen, at kontingentet for 2021, også vil gælde for 2022!

Dette vil naturligvis kun gælde såfremt generalforsamlingen stemmer herfor!

Klubaften i morgen 3 maj !

Da corona-restriktionerne nu tillader at man samles op til 10 personer, er der igen åben i klubben i OZ7MOR. Der er sikkert sket en del på radioen siden sidst vi kan snakke om, jeg vil også gerne høre jeres mening omkring generalforsamlingen! Skal vi holde den inden sommerferien, eller er det en mulighed helt at udskyde den til næste år/sæson?? Under alle omstændigheder har det ikke været muligt at afholde den vedtægts bestemt korrekt!

Håber at se så mange af jer som muligt!

Vel mødt kl. 19.30

Godt Nytår fra OZ7MOR!

I ønskes alle et godt Nytår! Det gamle år vi nu forlader har på mange måder været anderledes end vanligt. Forsamlingsforbud og restriktioner har betydet at klubaktiviteterne har været begrænset. Vi kan dog glæde os over at fieldday blev afholdt, og at vi igen (om end ikke så suverænt som tidligere) var i stand til at vinde B kategorien.

Første klubaften i det nye år var oprindelig planlagt til den 11 jan., men da de seneste restriktioner er forlænget til den 17 jan. vil det første møde først blive holdt mandag d. 25 Januar!

OU0GP Gerhard har besøgt klubben et par gange i nedlukningsperioden, og melder om at alt er Okay i lokalerne 🙂

Det er planen at et par af medlemmerne i januar vil få færdiggjort HF antennen!

mvh fra OZ1IIL

Ingen julefrokost i OZ7MOR i denne omgang!

Da jeg er på Sjælland i forbindelse med mit job i den kommende weekend, og Corona situationen ikke umiddelbart har bedret sig, afblæses den før omtalte julefrokost!

Det foreslåes i stedet at afholde vores generalforsamling i februar på en lørdag, hvor vi så kan mødes og få en gang frokost før eller efter generalforsamlingen!

Den nøjagtige dato meldes ud umiddelbart efter nytår!

73 de OZ1IIL

Klubaften i OZ7MOR er indstillet indtil 7 dec.

Grundet de indtrufne omstændigheder med udgangs/indgangsforbud i Nordjylland aflyses de kommende klubaftner d. 9 og d. 23 november. Det gir ingen mening at afholde klubaften eftersom halvdelen af klubbens medlemmer bor i Thisted kommune.

Næste klubaften vil blive d. 7 dec. Det er således også den sidste klubaften i 2020 (se den reviderede mødeplan).

Der har været ønsker om at holde en julefrokost i klubbens regi. På grund af restriktionerne kan det først blive efter d. 3 dec. Jeg kan foreslå lørdag d. 12 dec. Om det skal være et brunch (kl.10.30) eller aften arrangement vil jeg meget gerne have tilbagemeldinger på her i kommentar sporet!

73 de OZ1IIL