GF 2024

Klubbens Generalforsamling 2024 blev afholdt mandag den 19. februar.

OU0GP, OX3KQ, OZ0XYW, OZ1IIL, OZ2LIN, OZ5FM, OZ9OK og OZ7AEI deltog.

OZ7AEI blev valgt som dirigent

Formanden berettede om lille aktivitet. Der har dog været CW foredrag og julefrokost. Vi deltog ikke i HF Fieldday grundet manglende deltagere. Der skal laves nye HF FD-regler og det bliver spændende hvordan det ender.

Kasserens regnskab blev godkendt

Ingen indkommende forslag

På valg til bestyrelsen var OZ0XYW og OZ7AEI samt OZ9OK som suppleant – Genvalg til alle

OZ2LIN blev valgt som revisor

Under eventuelt blev HF Fieldday drøftet og beslutningen omkring deltagelse tages når de nye regler lander. Formanden ytre klubbens holdninger på EDRs HF FD forum. Vi afholder Sommerevent.