GF 2015

Klubbens Generalforsamling 2015 blev afholdt mandag den 23. februar.

OZ0BB, OZ0GP, OZ0XYW, OZ1CX, OZ1IIL, OZ1LUO, OZ3YT, OZ4EI og OZ7AEI deltog.

OZ1IIL blev valgt som diregent.

Formand OZ0BB berettede omkring sidste års Fieldday sejr i klasse B samt afdelingens Flora Fauna aktivering ved Sdr. Dråbyvig. Julefrokosten blev også nævnt.

Kasser OZ1LUO fremlagde regnskabet.

Generalforsamlingen godkendte beretningen og regnskabet.

2 foreslag var indkommet rettidig :

OZ7AEI – Klubben skal være vært for mindst 4 radioaktiveringer i naturen. Herunder Fieldday + Sommerevent samt 2 lignende. Generalforsamlingen var positive og forslaget vidresendes til Bestyrelsen. Der blev ikke hold afstemning, da dette er klubaktiviteter.

OZ1IIL – For at udvide klubbens geografiske område og muligvis få nye medlemmer fra det nordlige Thy, ønskes nedenstående punkter i vedtægterne ændret til følgende :

“§ 1 Foreningens navn er EDR Mors-Nordthy, og er en lokalafdeling af EDR, Experimenterende Danske Radioamatører. Foreningens adresse er formandens eller eventuelt postboks.”

“§ 2 Afdelingens formål er at samle medlemmer fra lokalområdet, til radioamatørrelaterede aktiviteter såsom, fieldday, contest, DX/Flora-fauna events, kurser, foredrag, møder, byggeprojekter m.m.”

“§ 14 Ting der bliver skænket til OZ7MOR EDR Mors-Nordthy skal hentes af 2 medlemmer af bestyrelsen.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt af Generalforsamlingen.

Det blev yderligere besluttet at afdelingen skal lave en portabel aktivering i området nord for Thisted, hvor mulige nye medlemmer skal inviteres. Eventet skal finde sted i foråret.

På valg til bestyrelsen var OZ0BB, OZ0XYW og OZ3YT. Alle blev genvalgt.

OZ0GP blev suppleant til bestyrelsen.

Ny revisor blev OZ4EI.

Revisor suppleant blev OZ1IIL.

Under evt. blev det drøftet, at klubben skal have en rigtig web adr. og ikke bare en html som nu.

Efterfølgende er www.oz7mor.dk købt.

 

 

 

 

 

EDRs landsformand OZ5HZ / Finn overrækker OZ0BB Fieldday-pokalen for sejr i klasse B