GF 2023

Klubbens Generalforsamling 2023 blev afholdt mandag den 20. februar.

5P7C, OU0GP, OX3KQ, OZ0XYW, OZ1CX, OZ1IIL,OZ2LIN, OZ5FM, OZ9OK og OZ7AEI deltog.

OZ7AEI blev valgt som dirigent

Formanden OZ1IIL berettede at, der har bl.a. været temaaften omkring Flora Fauna samt Flora Fauna aktivering fra Sdr. Dråby. Vi vandt FD klasse B igen i år. Der ud over har vi været vært for EDR områdemøde og vi fik holdt en julefrokost.

Kasseren OZ5FM fremlagde regnskabet, som blev godkendt af generalforsamlingen.

Indkommende forslag var der ingen af.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt en 1. Suppleant. (På valg OZ1IIL, OZ4KS og OZ5FM).

Genvalg OZ1IIL, OZ5FM / OX3KQ valgt ind, da OZ4KS ikke ønskede genvalg.

OZ9OK blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

Valg af revisor samt suppleant. OZ1CX blev genvalgt som revisor. Som revisor suppleant blev OZ2LIN valgt.

Evt. OZ7AEI meddelte at han bliver tvivlsom til FD grundet rund fødselsdag i familien. OZ7AEI indkalder til FD møde i august – Tovholder findes.

Hvis nogen har tid lyst til at lave en 80m vertical FD antenne, meddeler de det til bestyrelsen.

6. marts holder OZ1IIL et lille foredrag omkring VHF/UHF Contest.

Efter GF 2023 konstituerede bestyrelsen sig og ser ud som følgende :

Formand OZ1IIL

Kasserer OZ5FM

Sekretær OZ7AEI

Best. medlem OZ0XYW

Best. medlem OX3KQ

Best. suppleant OZ9OK

Revisor OZ1CX

Revisor suppleant OZ2LIN