GF 2022

Klubbens Generalforsamling 2022 blev afholdt mandag den 21. februar.

OU0GP, OX3KQ, OZ0XYW, OZ1CX, OZ1IIL, OZ3YT, OZ5FM, OZ7AEI og OZ9OK deltog.

OZ7AEI blev valgt som dirigent – Generalforsamlingen godkendte indkaldelsen.

Formandens beretning

Formanden kunne meddele at det i 2021 havde været 17 betalende medlemmer, og at der grundet Covid 19 havde været afholdt et begrænset antal klubaftner. Vi deltog i årets HF Fieldday, hvor vi vandt i klasse B. Der er også afholdt Flora Fauna temaaften.

Der blev holdt et minuts stilhed til minde for afdøde medlem OZ1BTH.

Regnskabet blev fremlagt af OZ1IIL, hvor der var et lille overskud.

Der var ingen indkommende forslag.

På valg var OZ0XYW, OZ7AEI som blev genvalgt.

OZ9OK blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.

OZ1CX blev genvalgt som revisor.

Under evt. blev det drøftet hvorvidt rester fra Fieldday m.m. må spises / drikkes kvit og frit på efterfølgende klubaftner – Der var enighed om at det skulle være gratis på klubaftnerne.

Der var enighed om at klubben skulle købe en 22m Spiderbeam til næste FD.

Fredag d. 10/6-2022 afholder vi Flora Fauna sommerevent fra pladsen for enden af Skibstedvej i Flade.

Efter GF 2022 konstituerede bestyrelsen sig og ser ud som følgende :

Formand OZ1IIL

Kasserer OZ5FM

Sekretær OZ7AEI

Best. medlem OZ0XYW

Best. medlem OZ4KS

Best. suppleant OZ9OK

Revisor OZ1CX

Revisor suppleant OX3KQ