GF 2016

Klubbens Generalforsamling 2016 blev afholdt mandag den 23. februar.

OZ0BB, OZ0GP, OZ0XYW, OZ1CX, OZ1IIL, OZ1LUO, OZ3YT, OZ4EI, OZ7AEI, OZ8UW og Kurt Søndergaard deltog.

OZ1IIL blev valgt som dirigent.

Formand OZ0BB berettede omkring sidste års Fieldday sejr i klasse B samt afdelingens Flora Fauna aktiveringer. Sammenlægningen af det gamle Thisted område samt pengebeløbet fra OZ7TOM fonden blev også nævnt.

Men også lavt fremmøde om mandagen blev nævnt og drøftet med de øvrige deltagere – Frekvensen for klubaftner nedsættes. Bliver offentliggjort af bestyrelsen snarrest på klubbens blog samt OZ.

Kasser OZ1LUO fremlagde regnskabet.

Generalforsamlingen godkendte beretningen og regnskabet.

Der var ingen indkommende forslag.

På valg til bestyrelsen var OZ1LUO og OZ7AEI. Begge blev genvalgt.

OZ0GP blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.

OZ4EI blev genvalgt som revisor.

OZ1IIL blev genvalgt som revisor suppleant.

Under evt. blev investerings forslag bestående af komplette antenner og master til FD samt Hexbeam og alu. mast. Da aktivitetsudvalget har fuld mandat til sådanne investeringer, er dette ikke et indkommende forslag. Forsamlingen så positivt på forslaget.

Det blev også besluttet at afholde et par Flora Fauna aktiveringer samt FD med OZ7AEI som tovholder.

Tur til OZ5E med OZ1IIL som tovholder.

Lighthouse weekend med OZ1CX som tovholder.