GF 2017

Klubbens Generalforsamling 2017 blev afholdt mandag den 20. februar.

OZ0BB, OZ0GP, OZ0XYW, OZ1BTH, OZ1CX, OZ1IIL, OZ1LUO, OZ3YT, OZ4EI, OZ4KS, OZ7AEI, OZ8UW deltog.

OZ1IIL blev valgt som diregent.

Formand OZ0BB berettede omkring sidste års Fieldday sejr i klasse B samt afdelingens Flora Fauna aktivitet.

Der er stadigvæk lavt fremmøde om mandagen selv om frekvensen for klubaftner er sat ned.

Enkelte medlemmer af klubben repræsenterer klubben i tirsdags VHF/UHF tests.

Kasser OZ1LUO fremlagde regnskabet.

Generalforsamlingen godkendte beretningen og regnskabet.

Der var ingen indkommende forslag

På valg til bestyrelsen var OZ0BB og OZ0GP. Begge ønskede ikke genvalgt.

OZ1CX og OZ1IIL blev valgt ind i bestyrelsen.

OZ0BB blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

OZ8UW blev valgt som revisor suppleant.

Under eventuelt blev det debateret at klubben skal til at bruge af Thisted Fondens penge eller evt. donere nogle af pengene til projekter i andre af områdets klubber.

Der skal afholdes foredrag det næste år – Lars fra Danish Contest Academy. Muligvis efterfulgt af besøg hos stationen.

Enkelte medlemmer var interesserede i at køre contest fra klubben.

Forslag om at ligge medlemsliste samt vedtægter på hjemmesiden (Medlemslisten vil være et problem jf Dansk lovgivning).

Det blev også besluttet at afholde et Flora Fauna Sommerevent samt FD med OZ7AEI som tovholder.

 

Den nye bestyrelse :

Formand : OZ1IIL

Kasser : OZ1LUO

Sekratær : OZ7AEI

Bestyrelsesmedlem : OZ0XYW

Bestyrelesemedlem : OZ1CX