GF 2019

Klubbens Generalforsamling 2019 blev afholdt mandag den 19. februar.

OX3KQ, OZ0BB, OZ0GP, OZ0XYW, OZ1BTH, OZ1CX, OZ1IIL, OZ3YT, OZ4EI, OZ4KS, OZ5FM, OZ7AEI og OZ8UW deltog.

OZ4EI blev valgt som diregent.

Formand OZ1IIL berettede der i 2018 har været klubaftner hver 2. mandag, dog med enkelte aflysninger pga. sygdom.

Vi har været medarrangør af Vildsund mødet. Måske skal vi sammen med de andre afdelinger tænke på at ændre markedsføringen, for at fremme interessen.

Der var i juni Sommerevent med Flora Fauna aktivering ved Sallingsund. Eventet var selvfølgelig kombineret med grillhygge. 10 medlemmer deltog.

Vi har deltaget i 3 tirsdags 2m aktivitetstester.

Årets hoved-aktivitet var HF-Fieldday hvor 12 medlemmer var med. Vi sejrede i klasse B.

Der har kun været afhold et bestyrelsesmøde. Men der har under flere klubaftner været Skype forbindelse til flere fjernt boende bestyrelsesmedlemmer.

Desværre har vi mistet vores nuværende klubhus. Men kommunen har lovet os nye lokaler på havnen i Nykøbing. Vi bliver dog ikke ene om lokalerne og antenner bliver begrænsede. Lokalerne er perfekte til foredrag m.m.

I forbindelse med flytningen bliver vi nødtil at skille os af med en del udstyr.

Kasseren OZ1BTH fremlagde regnskabet.

På valg var OZ1CX (som ikke ønskede genvalg) og OZ1IIL. Der var genvalg til OZ1IIL og ny mand i bestyrelsen blev OZ4KS.

OZ0BB blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.

Der var også genvalg til OZ8UW som revisor suppleant.

Under eventuelt opfordrede OZ8UW til deltagelse i VHF/UHF aktivitetstesterne om tirsdagen. Klubben vil til tider deltage som portabel station.