GF 2018

Klubbens Generalforsamling 2018 blev afholdt mandag den 19. februar.

OZ0BB, OZ0GP, OZ0XYW, OZ1BTH, OZ1CX, OZ1IIL, OZ1LUO, OZ3YT, OZ4EI, OZ4KS, OZ5FM, OZ7AEI deltog.

OZ1IIL blev valgt som diregent – Ingen uden for bestyrelsen ønskede erhvervet.

Formand OZ1IIL berettede at 2017 har været besværlig, med aflysninger og flytning af arrangementer.

Der har været klubaftner hver anden mandag, Flora Fauna aktivering, arbejdslørdag med opsætning af VHF-antenne samt deltagelse i et par VHF tirsdagstests.

Af aflysninger kan desværre nævnes HF-Fieldday pga. manglende operatører.

EDR-foredrag med OZ1ADL, Jan, “Fra OZ5E til A73A” En dansk contest historie” blev flyttet til Hurup pga. arbejdsmæssige afbud.

Der er i årets løb kun brugt 1400 DKK af OZ7TOM fonden. Det skal overvejes om vi selv formår at skabe aktivitet for pengene eller andre skal have del i dem.

Det kommende år vil være afgørende for om der fortsat er basis for en EDR lokalafdeling. Hvis klubbens medlemmer, herunder evt. nye medlemmer, ikke kan mobilisere en større interesse for radioaktivitet m.m. bør vi måske overveje at lukke og slukke!

Efterfølgende var der debat omkring afdelingens medlemmer ønsker deltagelse i HF-Fieldday – 4-5 medlemmer viste interesse.

Der var forslag om investering i campingvogn, hvor der var opbakning af Generalforsamlingen.

Kasser OZ1LUO fremlagde regnskabet.

Generalforsamlingen godkendte beretningen og regnskabet.

Der var ingen indkommende forslag.

På valg til bestyrelsen var OZLUO (ønskede ikke genvalg) og OZ7AEI (genvalgt).

OZ1BTH blev valgt ind i bestyrelsen.

OZ4KS blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

OZ4EI blev genvalgt som revisor.

OZ5FM blev valgt som revisor suppleant.

Der var ikke så meget under evt. da debatten havde været efter formandens beretning. Men klubben mangler QSL-kort, som OZ7AEI bestiller.