GF 2021

Klubbens Generalforsamling 2021 blev afholdt mandag den 14. juni. Grundet Covid-19 nedlukningen var årets GF senere end vedtægterne foreskriver.

5P7C, OU0GP, OX3KQ, OZ0XYW, OZ1BTH, OZ1CX, OZ1IIL,OZ2LIN, OZ3YT, OZ4EI, OZ4KS, OZ5FM, OZ7AEI deltog.

OZ7AEI blev valgt som dirigent – Generalforsamlingen godkendte at GF 2021 blev afholdt med forsinkelse.

Formandens beretning

Formanden kunne meddele at det i 2020 havde været 13 betalende medlemmer, og at der grundet Covid 19 havde været afholdt et begrænset antal klubaftner, hvor vi dog havde fået opsat antenne til både VHF/UHF ( GP ), samt Windom til HF, derud over udfyldning af QSL kort fra klubben. OZ7AEI havde også haft medbragt sit portable setup og demonstreret FT8 for de øvrige fremmødte. Årets hoved begivenhed var som tidligere fieldday, igen i år med godt resultat, eftersom vi igen igen vandt Klasse B (op til 100 watt). Årets Vildsundmøde måtte desværre aflyses grundet forsamlingsforbuddet. Formanden takkede alle de involverede i årets aktiviteter, og fremsat et ønske om at det kommende år byde på bedre forhold for foreningsarbejde.

Kasseren OZ1BTH fremlagde regnskabet.

Indkommende forslag – OZ1IIL foreslog, at kontingentet på 200DKK skulle gælde for både 2021 og 2020. Klubben har jo været lukket ned i store dele af 2020 og 2021 – Blev vedtaget af en enig forsamling.

På valg var OZ1BTH, OZ1IIL og OZ4KS som alle blev genvalgt.

OZ5FM blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.

OZ1CX blev valgt som revisor (OZ4EI ønskede kun posten i et år)

Som revisor suppleant blev OX3KQ valgt.

Under evt. opfordrede OZ1CX indlægsskribenterne at holde øje med kommentarer efter indlæg.

Efter GF 2021 konstituerede bestyrelsen sig og ser ud som følgende :

Formand OZ1IIL

Kasserer OZ1BTH

Sekretær OZ7AEI

Best. medlem OZ0XYW

Best. medlem OZ4KS

Best. suppleant OZ5FM

Revisor OZ1CX

Revisor suppleant OX3KQ