Kontingent og Generalforsamling

Kontingent for 2020 kan betales ved at bruge afdelingens  Kontonr. i Sparekassen Thy : 9083 0004594908
Kontingent kan også betales til Kasserer OZ1BTH på generalforsamlingen.
Kontingent for aktive 200 Kr. og kontingent for passive 100 Kr.
Ved indbetaling via overførsel skal kaldesignal angives.

Alle medlemmer indkaldes til ordinær generalforsamling.

Det er Mandag den 17. februar 2020 fra kl 19:30.

Dagsorden efter lige årstal :

1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4 Indkommende forslag
5 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
6 Valg af  revisor
7 Eventuelt

Bestyrelsen

Billede fra første klubaften i januar 2020

Godt Nytår !

Kære medlemmer af EDR Mors-Nordthy
Et nyt radio år står for døren. Vi starter med klubaften på mandag d. 6/1, og forventer
herefter at fortsætte med mandage i lige uger. (klubprogrammet på bloggen er opdateret) Generalforsamling holdes i år mandag d. 17/2.
Efter sidste forårs travlhed med oprydning og flytning, håber vi at der i år bliver mere tid til radio relaterede klubaktiviteter. Der er ikke sket så meget i det nye klublokale i efteråret, så de første klubaftner i år vil nok gå med at komme helt på plads i vort nye radiorum! Det er også planen at vi mødes en lørdag formiddag her i januar, hvor vi kan få sat HF antenne op, men det er noget vi kan tale om på mandag.
Håber så mange som muligt kan komme, så vi kan tale om vore forventninger til det kommende år. Selv forventer jeg at komme til klubaftenerne her i de første 4-5 måneder, indtil min rejsesæson starter i maj.
mvh
Jan, OZ1IIL

Farvel til Villa Villa Kulla

I aften er der sidste klubaften i Villa Villa Kulla. Lidt nostalgisk, men det er nu engang sådant det har formet sig. Til gengæld tror jeg at vi vil glæde os over de fine nye forhold vi får i det nye klublokale på havnen i Nykøbing 🙂 Der er også håb om at støjforholdene er væsentlig bedre end i Flade, således at Nykøbing folkene måske vil bruge udstyret også udenfor de tidspunkter, vi ellers mødes!

I aften er der bestyrelsesmøde kl. 18 og alm. klubaften fra kl. 19. Vi håber at se nogle af medlemmerne til denne sidste klubaften i Flade.

73 de OZ1IIL

OU7M CQ TEST

Vi arbejder i øjeblikket med at etablere et portabelt contest set-up! Al begyndelse er er svær, og vores aktivitets-test på 70 cm i tirsdags var ingen undtagelse 😉 OZ1BHT og OZ1IIL lavede en prøve opsætning på Hjertebjerg ved Hanstholm. Der var problemer med logprogram, mastopsætning og rotor, og den af oz1iil udlånte 70 cm antenne røg da også i jorden en enkelt gang. :-(. Men op kom antennen dog til sidst, blot for at konstatere at forholdene var ret dårlige. På de knap 2 timer vi var i luften kørte vi kun 4 kontakter. Problemet er at de øvrige danske stationer drejer antennerne mod syd-øst-vest. Efterfølgende har vi erfaret at de øvrige deltagere offentliggør deres aktivitet/position/frekvens på en chat-side på nettet, således at de andre deltagere kan se hvor/hvornår de er aktive! Alt det kan vi lære af og det skal nok gå meget bedre næste gang.

I aften d. 11 april vil vi være aktiv i 6 m. testen fra kl. 19.00, også fra Hjertebjerg! Åbningsfrekvensen er 50.190 MHz USB, så har i tid så prøv om i kan høre/køre os 🙂

73 de OZ1IIL