Fieldday 2023 2-3 sept.

Kære medlemmer

Undertegnede har først nu fået klarhed om at jeg kan deltage i fieldday 🙂

Imidlertid er jeg voldsom optaget af arbejde i denne måned, så eneste mulighed for at afholde fieldday-møde for mig vil være fredag den 18 august kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Svar venligst tilbage på beskeden her, om i vil kunne deltage i såvel møde som fieldday!

I er også velkommen til af ringe til min mobil.nr. 5361 1429

Selvfølgelig kan man deltage i fieldday, selvom man ikke er i stand til at kunne kommet til mødet!

mvh

Jan de OZ1IIL

Generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling.

Mandag den 20 februar 2023 fra kl. 19:30. (smørrebrød fra kl. 19.00)

Dagsorden efter ulige årstal :

1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4 Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen)
5 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, (på valg OZ1IIL, OZ4KS og OZ5FM) Valg af 1 Suppleant
6 Valg af  revisor Suppleant
7 Eventuelt

Bestyrelsen

Tilmelding nødvendig til formanden, senest en uge før, da der vil blive serveret smørrebrød.

Dog kan medlemmer der ikke ønsker forplejning, stadig komme og deltage i generalforsamlingen uden tilmelding!

————————————————————————————————

kontingent for 2023 betales ved at bruge afdelingens konto.nr. i Sparekassen Thy : Konto.nr: 9083 0004594908
Kontingent kan også betales på generalforsamlingen.
Kontingent for aktive 200 Kr. og kontingent for passive 100 Kr.
Ved indbetaling via overførsel skal kaldesignal angives.

Bestyrelsen