Kategoriarkiv: Diverse

Alt mellem himmel og jord.

Generalforsamling 2022

Indkaldes til ordinær generalforsamling (nu med dagsorden)

Mandag den 21 februar 2022 fra kl. 19:30.

Dagsorden efter lige årstal :

1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4 Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen)
5 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, (på valg OZ0XYW og OZ7AEI + 1 og 1 suppleant (OZ5FM)
6 Valg af  1 revisor (OZ1CX)
7 Eventuelt

Bestyrelsen

Tilmelding nødvendig til formanden, senest en uge før, da der vil blive serveret smørrebrød.

Dog kan medlemmer der ikke ønsker forplejning, stadig komme og deltage i generalforsamlingen uden tilmelding!

————————————————————————————————

De der har betalt for 2021 har gratis kontingent i 2022. For nye medlemmer kan kontingent for 2022 betales ved at bruge afdelingens konto.nr. i Sparekassen Thy : 9083 0004594908
Kontingent kan også betales på generalforsamlingen.
Kontingent for aktive 200 Kr. og kontingent for passive 100 Kr.
Ved indbetaling via overførsel skal kaldesignal angives.

Bestyrelsen

Godt Nytår

Alle medlemmer af EDR Mors-Nordthy ønskes et godt nytår!

Solpletaktivitet stiger, og har i endnu ikke fået HF stationen støvet af, så er det ved at være tiden

Der meldes om fine World Wide forbindelser på de fleste høje bånd i HF området.

Efter en periode med kun lidt eller slet ingen Klubaktiviteter, skal vi i gang igen med Klubaftner!

Første klubaften i det nye år er mandag d. 10 januar kl. 19.30! Håber at så mange som muligt møder op, så vi kan få drøftet hvilke aktiviteter vi evt. kan i gangsætte i det kommende år. Der er måske forslag til foredrag, eller OZFF aktiviteter i løbet af foråret eller sommeren?

Forårets klubaftner, er opdateret på bloggen. Bemærk at generalforsamlingen er planlagt til mandag d. 21 februar!

VH Formanden