Kategoriarkiv: Diverse

Alt mellem himmel og jord.

Godt Nytår

Klubbens medlemmer ønskes et Godt Nytår med mange gode kontakter!

Solplet tallene er jo stadig på vej opad, så der bliver også de kommende år gode forbindelser at jagte!

Kalenderen er opdateret, så i kan se de kommende aktiviteter i klub regi!

Vi starter i aften med årets første klubaften kl.19.30

Vel mødt

73 de OZ1IIL

Generalforsamling i EDR Mors-Nordthy 19/2-2024

Dagsorden til ordinær generalforsamling.

Mandag den 19 februar 2024 fra kl. 19:30. (smørrebrød fra kl. 19.00)

Dagsorden efter lige årstal :

1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4 Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen)
5 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, (på valg OZ0XYW, OZ7AEI ) Valg af 1 Suppleant
6 Valg af  revisor
7 Eventuelt

Bestyrelsen

Tilmelding nødvendig til formanden, senest en uge før, da der vil blive serveret smørrebrød.

Dog kan medlemmer der ikke ønsker forplejning, stadig komme og deltage i generalforsamlingen uden tilmelding!

————————————————————————————————

kontingent for 2024 betales ved at bruge afdelingens konto.nr. i Sparekassen Thy : Konto.nr: 9083 0004594908
Kontingent kan også betales på generalforsamlingen.
Kontingent for aktive 200 Kr. og kontingent for passive 100 Kr.
Ved indbetaling via overførsel skal kaldesignal angives.

Bestyrelsen

Julefrokost d. 9/12-23

Der holdes jule komsammen i klubben Lørdag d. 9/12-2023 kl.18.00. Der vil blive serveret lidt godt fra havet, samt tilhørende drikkevarer. Arrangementet er gratis for klubbens medlemmer 🙂 Tilmelding er nødvendig, og kan ske under kommentarer, eller telefonisk til formanden 53611429, senest d. 03.12. Vel mødt til alle!

Hilsen

Formanden

UBA DX Contest SSB – OU7M/P

OU7M deltagelse i UBA DX Contest 27+28 januar 2024

  • Formålet er at have det sjovt og køre portabel radio fra et Flora Fauna område og samtidig deltage i UBA Contesten
  • Som primær radio, holdes SSB kørende i alle 24 timer af testen med OU7M/P
  • Som sekundær kan der køres Flora Fauna på CW, FT8 samt WARC båndene
  • I multioperatør klassen må der være 2 stationer i gang, hvor den ene kun må køre nye Multiplayer på de enkelte bånd. Dette er selvfølgelig også muligt men ikke oblatorisk, da det er sjovere at køre Flora Fauna QSOer med CQ
  • Det er vinter og vi skal have varmet campingvognen op
  • Flora Fauna området bliver Ove Sø (OZFF-0118), da det ligger tæt på et par af deltagerne
  • Denne weekend vil det også være muligt at eksperimenterer med forskellige antenner m.m.
  • Vi kører UBA Contest i Multi Op klassen med Low power (100 watt)

Hvis du vil være med skriv det i kommentarfeltet nedenunder eller send en mail til OZ7AEI. Vi opretter en FB Messengergruppe for videre planlægning.

Fieldday 2023 2-3 sept.

Kære medlemmer

Undertegnede har først nu fået klarhed om at jeg kan deltage i fieldday 🙂

Imidlertid er jeg voldsom optaget af arbejde i denne måned, så eneste mulighed for at afholde fieldday-møde for mig vil være fredag den 18 august kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Svar venligst tilbage på beskeden her, om i vil kunne deltage i såvel møde som fieldday!

I er også velkommen til af ringe til min mobil.nr. 5361 1429

Selvfølgelig kan man deltage i fieldday, selvom man ikke er i stand til at kunne kommet til mødet!

mvh

Jan de OZ1IIL