Generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling.

Mandag den 20 februar 2023 fra kl. 19:30. (smørrebrød fra kl. 19.00)

Dagsorden efter ulige årstal :

1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4 Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen)
5 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, (på valg OZ1IIL, OZ4KS og OZ5FM) Valg af 1 Suppleant
6 Valg af  revisor Suppleant
7 Eventuelt

Bestyrelsen

Tilmelding nødvendig til formanden, senest en uge før, da der vil blive serveret smørrebrød.

Dog kan medlemmer der ikke ønsker forplejning, stadig komme og deltage i generalforsamlingen uden tilmelding!

————————————————————————————————

kontingent for 2023 betales ved at bruge afdelingens konto.nr. i Sparekassen Thy : Konto.nr: 9083 0004594908
Kontingent kan også betales på generalforsamlingen.
Kontingent for aktive 200 Kr. og kontingent for passive 100 Kr.
Ved indbetaling via overførsel skal kaldesignal angives.

Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *