Generalforsamling 2022

Indkaldes til ordinær generalforsamling (nu med dagsorden)

Mandag den 21 februar 2022 fra kl. 19:30.

Dagsorden efter lige årstal :

1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4 Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen)
5 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, (på valg OZ0XYW og OZ7AEI + 1 og 1 suppleant (OZ5FM)
6 Valg af  1 revisor (OZ1CX)
7 Eventuelt

Bestyrelsen

Tilmelding nødvendig til formanden, senest en uge før, da der vil blive serveret smørrebrød.

Dog kan medlemmer der ikke ønsker forplejning, stadig komme og deltage i generalforsamlingen uden tilmelding!

————————————————————————————————

De der har betalt for 2021 har gratis kontingent i 2022. For nye medlemmer kan kontingent for 2022 betales ved at bruge afdelingens konto.nr. i Sparekassen Thy : 9083 0004594908
Kontingent kan også betales på generalforsamlingen.
Kontingent for aktive 200 Kr. og kontingent for passive 100 Kr.
Ved indbetaling via overførsel skal kaldesignal angives.

Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *