Generalforsamling i EDR Mors-Nordthy 19/2-2024

Dagsorden til ordinær generalforsamling.

Mandag den 19 februar 2024 fra kl. 19:30. (smørrebrød fra kl. 19.00)

Dagsorden efter lige årstal :

1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4 Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen)
5 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, (på valg OZ0XYW, OZ7AEI ) Valg af 1 Suppleant
6 Valg af  revisor
7 Eventuelt

Bestyrelsen

Tilmelding nødvendig til formanden, senest en uge før, da der vil blive serveret smørrebrød.

Dog kan medlemmer der ikke ønsker forplejning, stadig komme og deltage i generalforsamlingen uden tilmelding!

————————————————————————————————

kontingent for 2024 betales ved at bruge afdelingens konto.nr. i Sparekassen Thy : Konto.nr: 9083 0004594908
Kontingent kan også betales på generalforsamlingen.
Kontingent for aktive 200 Kr. og kontingent for passive 100 Kr.
Ved indbetaling via overførsel skal kaldesignal angives.

Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *