Generalforsamling i OZ7MOR d. 14 Juni 2021

Alle medlemmer indkaldes til ordinær generalforsamling. (Udskudt fra februar måned)

Mandag den 14. juni 2021 fra kl. 19:30.

Dagsorden efter ulige årstal :

1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4 Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen)
5 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, (på valg OZ1BTH, OZ4KS og OZ1IIL) og 1 suppleant (OZ5FM)
6 Valg af  1 revisorsuppleant (OZ1CX)
7 Eventuelt

Bestyrelsen

————————————————————————————————

Kontingent for 2021 kan betales ved at bruge afdelingens konto.nr. i Sparekassen Thy : 9083 0004594908
Kontingent kan også betales til Kasserer OZ1BTH på generalforsamlingen.
Kontingent for aktive 200 Kr. og kontingent for passive 100 Kr.
Ved indbetaling via overførsel skal kaldesignal angives.

Grundet det sidste års restriktioner og aflyste aktiviteter, er det bestyrelsens hensigt at foreslog til generalforsamlingen, at kontingentet for 2021, også vil gælde for 2022!

Dette vil naturligvis kun gælde såfremt generalforsamlingen stemmer herfor!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *