Kontingent og Generalforsamling

Kontingent for 2020 kan betales ved at bruge afdelingens  Kontonr. i Sparekassen Thy : 9083 0004594908
Kontingent kan også betales til Kasserer OZ1BTH på generalforsamlingen.
Kontingent for aktive 200 Kr. og kontingent for passive 100 Kr.
Ved indbetaling via overførsel skal kaldesignal angives.

Alle medlemmer indkaldes til ordinær generalforsamling.

Det er Mandag den 17. februar 2020 fra kl 19:30.

Dagsorden efter lige årstal :

1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4 Indkommende forslag
5 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
6 Valg af  revisor
7 Eventuelt

Bestyrelsen

Billede fra første klubaften i januar 2020

One thought on “Kontingent og Generalforsamling

  1. har klubben ikke mobile-pay ?
    det ville måske være en ide I fald det ikke er tilfældet
    det kan jo bruges I utallige sammenhænge 🙂

    /1CX
    Chr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *