CQ Worldwide 160 meter SSB 2018

Så sluttede årets store 160m SSB contest. Som så mange andre har jeg ikke meget plads I haven til de kæmpe antenner som 160m nu engang kræver hvis man vil noget semi-seriøst med det. Men jeg vil alligevel lige lave et lille opråb her for der er ingen grund til at opgive på forhånd, heller ikke selvom man gerne vil stille op i de forskellige test’s I løbet af vinteren og foråret.

Jeg har lavet en lille projekt-beskrivelse (på engelsk) på den antenne jeg har endte med at konstruere på den begrænsede plads jeg har til rådighed. Som I kan se på resusltaterne fra 2017 og 2018, så er det altså ikke umuligt, med en smule opfindsomhed, at lege lidt med 🙂

Jeg vil opfordre alle interesserede til at kopiere projektet da det er meget meget nemt. både at bygge og sætte op. 160 meter er et sjovt bånd og der er masser af aktivitet i de store contests. en super chance for os “amindelige amatører” til at få nogle nye lande i loggen på et bånd hvor der ikke er SÅ meget trafik til daglig!.

Hermed et link til projektet

Og her et kort over de kørte QSO’er i 2018..klik på billedet for at gøre det større.

Det er bare at komme igang, alle kan deltage og den bedste antenne er nu engang den man har oppe 🙂

 

mvh
Christian / OZ1CX

Stemnings rapport fra Amatørtræf i Vildsund :-)

Dagens amatørtræf i Vildsund samlede ca. 50 radioamatører fortrinsvis fra Nordvestjylland, men også folk fra Esbjerg  og Århus området. Auktionen var som sædvanlig det store trækplaster! På billedet ses Martin, OZ3MC svinge hammeren, med Henning, OZ8UW som oppasser. Michael, OZ7MKS styrede aktionsbogen med hård hånd! Resultatet af auktion kendes endnu ikke, men hvis det går som det plejer runder omsætningen vel mellem 3000 – 5000 kr.

Tak til Øst Vildsund gl. færgekro for at lægge lokaler til, og for servering af den traditionsrig ribbenssteg. Ligeledes til til M.W Electronic, Peter for præmie sponsorering .

Auktionen er i gang!
Salg af Callmærker!

HUSK! Generalforsamlingen i Aften kl. 19.30

OZ7MOR – EDR Mors/Nordthy Beretning 2017

Året 2017 har været besværlig, med aflysninger og flytning af arrangementer. Dog har der været nogen aktivitet, som nævnes herunder!

Klubaftner afviklet hvert 14 dag, med visse undtagelser, ferie og sygdom.
Vi skal være bedre til at aflyse på bloggen, hvis nøgleholder ikke kan komme!

Medarrangør til det årlige Vildsund møde. Som vanlig med salg af call-mærker.

Flora Fauna-event afholdt ved Flade med nogenlunde tilfredsstillende deltagelse.

Antenne-lørdag: 3-4 af klubbens medlemmer fik opsat en retningsbestemt antenne til 2 meter, således at det er muligt at deltage i 2 m aktivitetstester.

Deltagelse i aktivitetstest 2 gange i løbet af året! Det ville være fint om der var lidt flere operatører.

EDR-foredrag med OZ1ADL, Jan, “Fra OZ5E til A73A” En dansk contest historie”
Efter flere afbud fra muligere tilhørere, valgte formanden at tilbyde EDR Hurup at være medarrangør, og det aftaltes at flytte foredraget til Hurup, da det alligevel var lagt på en torsdag, hvor Hurup holder klubaften. En enkelt at klubbens medlemmer valgte at deltage!

Dette var en oplistning at de arrangementer der blev afviklet. Desværre måtte vi aflyse lokalafdelingens hoved arrangement, Fieldday. Der var i forvejen afbud fra 2 af de faste operatører, og da der kun mødte 2-3 interesserede op til planlægningsmødet, måtte vi aflyse dette års fieldday.

Der er også afholdt et bestyrelsesmøde i løbet af året. Det har her været diskuteret hvilke aktiviteter vi ønsker og mulige indkøb hertil. Der har været foreslået at anskaffe forskellige antenne elementer. Indtil videre er der dog kun brugt 1600 kr. af aktivitetspuljen fra OZ7TOM kontoen. Det gør at vi må overveje om vi formår at skabe den nødvendige aktivitet, eller skal lade en del af pengene gå videre til andre!

Det kommende år vil være afgørende for om der fortsat er basis for en EDR lokalafdeling. Hvis klubbens medlemmer, herunder evt. nye medlemmer, ikke kan mobilisere en større interesse for radioaktivitet m.m. bør vi måske overveje at lukke og slukke!

Årets første klubaften i OZ7MOR

Kære medlemmer

I aften er det årets første klubaften 🙂

Efter et lidt sløjt efterår skal vi se om vi kan få lidt gang i aktiviteterne igen.

Klubben er i anledning af Nytåret, vært ved kaffe og kage!

kom og få en hyggelig aften i selskab med andre amatører, så vidt vides har de første 4-5 medlemmer anmeldt deres ankomst!

Vi ses

73 de OZ1IIL