HUSK! Generalforsamlingen i Aften kl. 19.30

OZ7MOR – EDR Mors/Nordthy Beretning 2017

Året 2017 har været besværlig, med aflysninger og flytning af arrangementer. Dog har der været nogen aktivitet, som nævnes herunder!

Klubaftner afviklet hvert 14 dag, med visse undtagelser, ferie og sygdom.
Vi skal være bedre til at aflyse på bloggen, hvis nøgleholder ikke kan komme!

Medarrangør til det årlige Vildsund møde. Som vanlig med salg af call-mærker.

Flora Fauna-event afholdt ved Flade med nogenlunde tilfredsstillende deltagelse.

Antenne-lørdag: 3-4 af klubbens medlemmer fik opsat en retningsbestemt antenne til 2 meter, således at det er muligt at deltage i 2 m aktivitetstester.

Deltagelse i aktivitetstest 2 gange i løbet af året! Det ville være fint om der var lidt flere operatører.

EDR-foredrag med OZ1ADL, Jan, “Fra OZ5E til A73A” En dansk contest historie”
Efter flere afbud fra muligere tilhørere, valgte formanden at tilbyde EDR Hurup at være medarrangør, og det aftaltes at flytte foredraget til Hurup, da det alligevel var lagt på en torsdag, hvor Hurup holder klubaften. En enkelt at klubbens medlemmer valgte at deltage!

Dette var en oplistning at de arrangementer der blev afviklet. Desværre måtte vi aflyse lokalafdelingens hoved arrangement, Fieldday. Der var i forvejen afbud fra 2 af de faste operatører, og da der kun mødte 2-3 interesserede op til planlægningsmødet, måtte vi aflyse dette års fieldday.

Der er også afholdt et bestyrelsesmøde i løbet af året. Det har her været diskuteret hvilke aktiviteter vi ønsker og mulige indkøb hertil. Der har været foreslået at anskaffe forskellige antenne elementer. Indtil videre er der dog kun brugt 1600 kr. af aktivitetspuljen fra OZ7TOM kontoen. Det gør at vi må overveje om vi formår at skabe den nødvendige aktivitet, eller skal lade en del af pengene gå videre til andre!

Det kommende år vil være afgørende for om der fortsat er basis for en EDR lokalafdeling. Hvis klubbens medlemmer, herunder evt. nye medlemmer, ikke kan mobilisere en større interesse for radioaktivitet m.m. bør vi måske overveje at lukke og slukke!

Årets første klubaften i OZ7MOR

Kære medlemmer

I aften er det årets første klubaften 🙂

Efter et lidt sløjt efterår skal vi se om vi kan få lidt gang i aktiviteterne igen.

Klubben er i anledning af Nytåret, vært ved kaffe og kage!

kom og få en hyggelig aften i selskab med andre amatører, så vidt vides har de første 4-5 medlemmer anmeldt deres ankomst!

Vi ses

73 de OZ1IIL

Sommer Event 2017

(Til d.d. har OZ1IIL, OZ1CX, OZ0BB, OZ8UW, OZ0M og undertegnet tilmeldt sig dette event  – Er der flere interesserede ?)

Alle medlemmer og andre interesserede inviteres hermed til EDR Mors-Nordthys Sommer event 2017 fredag d. 16/6.

I år bliver det for enden af Skibstedvej ved Flade (Samme sted som Sommer Event 2012 og Fieldday 2013)

Grillen starter klokken 18:00. Hver deltager medbringer selv mad, drikke samt service.

Efterfølgende Radioaktiverer vi Flora Fauna området OZFF-0028.

Jeg regner ikke med at medbringe campingvogn i år.

Tilmelding via kommentar til dette indlæg eller undertegnet.

Google Earth link til pladsen.