Sommer Event 2017

(Til d.d. har OZ1IIL, OZ1CX, OZ0BB, OZ8UW, OZ0M og undertegnet tilmeldt sig dette event  – Er der flere interesserede ?)

Alle medlemmer og andre interesserede inviteres hermed til EDR Mors-Nordthys Sommer event 2017 fredag d. 16/6.

I år bliver det for enden af Skibstedvej ved Flade (Samme sted som Sommer Event 2012 og Fieldday 2013)

Grillen starter klokken 18:00. Hver deltager medbringer selv mad, drikke samt service.

Efterfølgende Radioaktiverer vi Flora Fauna området OZFF-0028.

Jeg regner ikke med at medbringe campingvogn i år.

Tilmelding via kommentar til dette indlæg eller undertegnet.

Google Earth link til pladsen.

Antennearbejde i regnvejr :-)

Trods regnvejr under hele operationen, lykkedes det at fuldføre projektet med opsætning af 2 meter retningsantenne og gen-ophængning af W3DZZ antennen 🙂

Nu er vi i stand til at køre 2 meter aktivitetstest, og første gang vil være tirsdag d. 2 maj mellem kl. 19.00 og 22.00. Alle medlemmer er meget velkommen i klubben, og der vil være mulighed for prøve at være operatør eller logfører. Man er selvfølgelig også meget velkommen til blot at se på, eller drikke en kop kaffe 🙂

Vores umiddelbare vurdering er dog at antennen ikke vil kunne klare en vinterstorm, så vi skal i løbet af sommeren have besluttet om der skal sættet noget kraftigere op til varig brug!

Husk også at på mandag er klubben påske lukket, og næste klubmøde er d. 1 maj. På denne dag vil der også blive holdt bestyrelsesmøde, men det burde nok skulle kunne lade sig gøre alligevel. Så kom endelig!

Fortsat go påske til jer alle!

mvh

73 de oz1iil / Jan

Arbejdsformiddag i OZ7MOR d. 15 april kl. 09.00

Kære medlemmer

På sidste klubmøde kiggede de fremmødte på klubbens antenner! HF antennen ligger på taget, så der er lidt antennearbejde at gøre. Når vi så alligevel har masten nede, er det tanken at vi monterer rotor og retningsbestemt antenne til 2 meter! Hvis vi bliver nok, er der også lidt oprydningsarbejde. (oz0xyw og undertegnede ryddede kælderen i går, så der er nok noget som skal kasseres)

Vi mødes i klubben på lørdag  kl. 09.00 til kaffe og rundstykker, hvorefter vi straks går i gang med arbejdet 🙂
Foreløbelig har oz0xyw, oz4kr og oz1iil givet tilsagn om at komme, og hvis i andre kommer så gi lige et pray, enten her på bloggen eller via sms på 5361 1429 (af hensyn til rundstykkerne)
vel mødt OZ1IIL